UTRECHT - De ontwikkeling van het project Nieuw Buurland in de Staatsliedenbuurt is een stap dichterbij. Het gaat om de buurt tussen de Troelstralaan, Nolenslaan en Samuel Mullerlaan, waar woningcorporatie Mitros 150 gedateerde woningen wil vervangen door 285 nieuwe woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staan de uitgangspunten benoemd, waarbinnen Mitros mag ontwikkelen.


In samenwerking met de buurt zijn er richtlijnen voor zowel de nieuwe woningen als de openbare ruimte uitgewerkt. Binnen die richtlijnen gaat Mitros het nieuwe bouwplan ontwerpen. Er staat onder andere in wat de eisen zijn voor de type woningen, maar ook vereisten over duurzaamheid van de wijk. Gezien de grote vraag naar sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoons huishoudens, komen er in het bouwplan ten minste evenveel sociale huurwoningen terug als in de huidige situatie: 150 woningen. Ook worden er woningen in het middensegment ontwikkeld. Er worden veel appartementen gebouwd en tenminste tien eengezinswoningen. Op de kop van de Troelstralaan komt een woongebouw van tien lagen. De andere bouwblokken worden drie, vier en vijf lagen hoog.

Meer groen voor de buurt
De bestaande woningen hebben nu afgesloten groene binnentuinen die alleen voor de bewoners toegankelijk zijn. In de nieuwe situatie worden de nieuwe binnentuinen deels openbaar toegankelijk. Onderdeel van de ontwikkeling is dat er noodzakelijkerwijs bomen worden verwijderd. Voor iedere boom die wordt verwijderd, wordt een nieuwe boom in het gebied of in de directe omgeving geplant. Een deel zal in de openbaar toegankelijke binnentuinen worden geplant, andere langs de straten in het plangebied en in de directe omgeving. In totaal komt er 1200 m2 méér openbaar groen bij en 1000 m2 privé groen. Bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, zodat de omgeving beter bestand is tegen veel regen en warmte.

Het plantsoen aan de Dodt van Flensburglaan wordt ook vernieuwd. Hoe dat er straks uit komt te zien, wordt samen met bewoners bepaald.

Vervolg
De gemeente en Mitros hebben de plannen uitgewerkt in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dit is terug te vinden op www.utrecht.nl/nieuwbuurland. Dit plan heeft het college nu voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad gaat hier naar verwachting in het najaar van 2021 over beslissen. Na vaststelling van het SPvE, wordt het bestemmingplan van de locatie gewijzigd om de nieuwe plannen mogelijk te maken.

Als alles volgens planning gaat, start Mitros medio 2022 met de sloop van de sociale huurwoningen. Eind 2022 wordt dan begonnen met de bouw. De eerste woningen worden naar verwachting in 2024 opgeleverd.