NIEUWEGEIN - De gemeente Nieuwegein mag tijdelijk asielzoekers opvangen op een riviercruiseschip. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag in een spoedprocedure. Dat er incidenten zullen plaatsvinden is niet ondenkbaar. Maar al met al mag de gemeente het belang om te helpen in de nationale crisis in de opvang van asielzoekers zwaarder laten wegen dan het belang van de omwonenden.Openbare orde en veiligheid

De gemeente Nieuwegein wil een bijdrage leveren aan deze nationale crisis, door op het cruiseschip 96 (mannelijke) asielzoekers op te vangen tot 1 maart 2023. Het plan is dat het schip voor komend weekend zal aanmeren in het Merwedekanaal en de eerste asielzoekers na het weekend aan boord gaan. Voor het aanmeren van het schip heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend en Rijkswaterstaat een ontheffing van het afmeerverbod. Omwonenden zijn niet blij met de opvang op die locatie. Zij vrezen overlast en verstoring van de openbare orde en veiligheid, vinden dat de procedure niet goed is verlopen en denken dat er betere alternatieven zijn. Daarom maakten de omwonenden bezwaar tegen de beslissingen van de gemeente en Rijkswaterstaat. Omdat dat bezwaar waarschijnlijk pas in januari wordt behandeld hebben zij in afwachting daarvan de voorzieningenrechter gevraagd om te beslissen dat de opvang niet door mag gaan.


Beveiligers

De voorzieningenrechter heeft onder andere gekeken naar de eventuele overlast en de openbare orde en veiligheid. Het is volgens de rechter niet ondenkbaar dat er incidenten zullen plaatsvinden. De gemeente heeft hier bij het verlenen van de vergunning bij stil gestaan. Er is een plan gemaakt hoe ingegrepen moet worden bij incidenten. Daarnaast zijn er particuliere beveiligers, een noodnummer en hebben medewerkers op het schip duidelijke instructies gekregen. Volgens de voorzieningenrechter mag de gemeente het belang om te helpen in de opvangcrisis zwaarder laten wegen dan het belang van de omwonenden. Ook heeft de gemeente voldoende gekeken naar alternatieve locaties. In bestaande gebouwen zijn die er op dit moment niet en andere afmeerlocaties zijn minder geschikt dan deze locatie.


Over de ontheffing van het afmeerverbod oordeelt de voorzieningenrechter dat de omwonenden geen bezwaar kunnen maken tegen deze ontheffing. Zij wonen wel aan het Merwedekanaal, maar zijn daar zelf geen gebruiker van. Zij hebben daarom geen individueel belang bij de ontheffing dat hen onderscheidt van anderen.