UTRECHT - In het gebied rondom het voormalige klooster aan de Kloosterweide/Hindersteinlaan wil ontwikkelaar Kloosterweide B.V. zo’n 140 woningen realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft het intentiedocument Kloosterweide, waarin dit plan staat beschreven, vastgesteld. Volgens dit plan wordt de komende periode ook gekeken hoe de kloostertuin openbaar toegankelijk gemaakt kan worden. Het college geeft groen licht om dit plan verder te onderzoeken.

Het plan gaat uit van 4 of 5 gebouwen met in totaal ongeveer 140 huurappartementen, hoofdzakelijk bedoeld voor senioren. Hiervan zijn ongeveer 50 tot 60 appartementen voor de sociale huur, waarmee wordt voldaan aan de ambitie van het college om minstens 35 procent sociale huur te realiseren bij nieuwbouwprojecten. De toekomstige bewoners kunnen gebruik maken van de (zorg)faciliteiten van woonzorgcentrum Villa Spes Nostra, dat al gevestigd is op het terrein. Daarnaast is de initiatiefnemer van plan 24 appartementen bij te bouwen voor Villa Spes Nostra. De kloostertuin met fruitboomgaard wordt openbaar toegankelijk. Hoe dit precies wordt ingericht, wordt nog verder onderzocht.

Wethouder Klaas Verschuure (Leidsche Rijn): "Dit plan draagt niet alleen bij aan de behoefte aan meer woningen in de sociale en middenhuur segmenten, maar biedt ook een aangename nieuwe plek voor senioren met een zorgbehoefte. Met dit plan hopen we dat nog meer mensen fijn kunnen wonen, in een omgeving waar zij zich thuis voelen.”

Of het plan daadwerkelijk doorgaat en hoe het eruit komt te zien, wordt in de volgende fase besloten. De ontwikkelaar maakt samen met de gemeente een bouwenvelop waarin het plan verder uitgewerkt wordt. De gemeente geeft daarin randvoorwaarden mee aan het plan. De ontwikkelaar betrekt daarbij bewoners uit de omgeving.