UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat samen met de eigenaar van Winkelcentrum NOVA in Kanaleneiland (Urban Interest) onderzoeken hoe het winkelcentrum en de omgeving kan verbeteren en of er ruimte is voor nieuwbouw.


De afgelopen jaren zijn er al verschillende aanpassingen gedaan aan het winkelcentrum, maar nu gaan de twee partijen om tafel om te kijken of er bijvoorbeeld ook nieuwe woningen kunnen komen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de uitstraling en aantrekkingskracht van het winkelcentrum en of de kwaliteit van openbare ruimte verbeterd kan worden.

“Winkelcentrum NOVA is een plek waar veel mensen uit Kanaleneiland, maar ook omliggende wijken, dagelijks komen. Met de komst van de wijk Merwede zal dit nog verder toenemen. Dus moet het winkelcentrum zich voorbereiden op de toekomst. Het is een win-win situatie, want het is direct een kans om de verkeersveiligheid te verbeteren en de openbare ruimte groener te maken. Met als kers op de taart dat er woningen gebouwd kunnen worden”, aldus wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening).

Mogelijkheden onderzoeken

De gemeente stelde op 18 oktober 2022 het Intentiedocument vast. Daarin staan de uitgangspunten voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor deze locatie. Ook worden de wensen en ideeën van bewoners en ondernemers opgehaald. Urban Interest neemt het initiatief om de komende maanden de wijk in te gaan om op verschillende manieren met mensen uit de buurt in gesprek te gaan. Buurtbewoners, ondernemers en bezoekers van het winkelcentrum worden hierover geïnformeerd. Kijk voor meer info op: www.utrecht.nl/nova.

Naar aanleiding van het onderzoek worden de plannen uitgewerkt. Naar verwachting wordt er eind 2025 gestart met de bouwwerkzaamheden.