UTRECHT - Utrecht stelt 11,65 miljoen euro beschikbaar voor kinderen en jongeren om de negatieve effecten van de coronabeperkingen tegen te gaan. Organisaties kunnen subsidie aanvragen om de mentale gezondheid van jongeren te versterken en de achterstand in sociaal-emotionele ontwikkeling in te halen. De steun is ook gericht op het versterken van gelijke kansen voor jonge kinderen en passende zorg voor jeugd. De subsidie 'herstel en veerkracht Utrechtse jeugd' is tot 31 december 2024 aan te vragen door partnerorganisaties van de gemeente Utrecht en andere organisaties die hier inhoudelijk op aansluiten.


“Veel jongeren hebben een zware tijd gehad vanwege de lockdowns van de afgelopen twee jaar”, zegt wethouder Dennis de Vries (jeugd). “We ondersteunen met deze regeling de kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben; ongelijk investeren voor gelijke kansen. Ik gun al onze Utrechtse jongeren een goed vooruitzicht.”

Wethouder Eelco Eerenberg (onderwijs): “Op school hebben sommige kinderen na corona moeite om contact te leggen met anderen of op te komen voor zichzelf. Of ze hebben een achterstand opgelopen in ontwikkeling, motoriek of gedrag. Alle kinderen verdienen een goede start. Daarom ondersteunen we deze kinderen extra.”

De subsidie is later deze week aan te vragen via het subsidieloket van de gemeente.