UTRECHT - Utrecht werkt hard om een stad voor iedereen te zijn. De gemeente gaf in 2020 Utrechtse organisaties 312.500 euro subsidie om de fysieke toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren. Meer dan 60 organisaties vroegen subsidie aan om hun gebouw toegankelijker te maken. De gemeente Utrecht werkt samen met belangenorganisaties en inwoners aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Utrecht. Dit betekent dat dat de gemeente toegankelijk is voor alle inwoners, zowel voor mensen zonder beperking als inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid.

In Utrecht willen we dat alle inwoners, ook als ze een beperking hebben, alle producten en diensten in de gemeente kunnen gebruiken. Gebouwen, prullenbakken, culturele centra, websites en het openbaar vervoer moeten hiervoor voor iedereen toegankelijk zijn. Om organisaties en ondernemingen de mogelijkheid te geven om hier snel actie op te nemen, heeft het college in mei 2020 besloten om de subsidie voor toegankelijkheid te verhogen tot maximaal 100% van de kosten. Meer dan 60 organisaties hebben een aanvraag ingediend. In totaal konden 21 aanvragen worden gehonoreerd. In de rapportage ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk 2020’ is hier meer over te lezen.

Sportvloer, inrit en parkeerplaatsen

Een greep uit de dingen die zijn gerealiseerd: zo kon Stichting OverFit een rolstoeltoegankelijke sportvloer aanleggen en Tafeltennisvereniging SVE een toegankelijk toilet. De gemeente heeft zelf ook aanpassingen in de openbare ruimte versneld uitgevoerd. Zo is aan de Norbruislaan een toegankelijke inrit aangelegd, zijn in Leidsche Rijn/Vleuten de Meern op 18 locaties ondergrondse inzamelingsputten toegankelijk gemaakt en heeft winkelcentrum Vleuterweide nu drie gehandicaptenparkeerplaatsen.

Wat betreft de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen was de lift bij de Domtoren het meest zichtbare resultaat. Hier is een tijdelijke bezoekerslift gebouwd voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. Ook boven op de toren zijn faciliteiten aangebracht voor bezoekers met een beperking. Met lagere tarieven voor deze gasten worden zij extra uitgenodigd om van het uitzicht te komen genieten.

Corona
Corona heeft in 2020 invloed gehad op het uitvoeringsprogramma. Op Utrecht.nl is de website van de Rijksoverheid opgenomen met informatie over corona in Nederlandse Gebarentaal. Ook is informatie in eenvoudige taal en met veel beelden opgenomen op Utrecht.nl en op onze social media. Toegankelijkheid is daarbij nummer één van de uitgangspunten die gemeente Utrecht hanteert om ruimte te houden voor voetgangers en fietsers binnen de 1,5 meter maatregelen in de openbare ruimte, zodat ook mensen met een beperking zich met de coronamaatregelen veilig kunnen verplaatsen.

Meer samenwerking

Naast de samenwerking met belangenorganisaties en inwoners met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid, werkt de gemeente ook samen met panel Meetellen Utrecht en de Cliëntenraad Wmo aan het VN-verdrag handicap in Utrecht. Ook andere partners in de stad zoals NS, Prorail en de universiteit zijn hierin samenwerkingspartners. De gemeente wil met deze – en nog meer- partijen een Stadsakkoord Toegankelijkheid opstellen. De samenwerking met de stad is ook feestelijk met jaarlijks de uitreiking van de Toegankelijkheidsprijs. Niet alleen organisaties, ondernemingen en de gemeente moeten samenwerken voor toegankelijkheid, maar ook inbreng van inwoners zijn hierbij belangrijk.