UTRECHT - Bewoners van de wijken Oost, West en Noordwest ontvangen deze week een brief, waarin de gemeente de start aankondigt van de nascheiding van plastic, blik en pak afval. Vanaf 30 september hoeven inwoners van deze wijken hun plastic, blik en pak afval niet meer apart van het restafval te scheiden. De andere Utrechtse wijken volgen daarna; bewoners ontvangen daarover later een informatiebrief. Tot die tijd kunnen zij het plastic, blik en pak afval blijven scheiden.

Door moderne technieken is het nu beter mogelijk om bij de afvalverwerkingsfabrieken het afval te scheiden. Uit onderzoek blijkt dat er dan meer plastic, blik en pak wordt gescheiden en dat de kwaliteit van het materiaal beter is voor hergebruik. “We zien dat de inwoners van Utrecht de afgelopen jaren ontzettend goed hebben meegedaan aan het scheiden van plastic, blik en pak”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Circulaire Economie), “Maar de techniek staat niet stil en daarom kan Utrecht nu overstappen op nascheiding voor plastic, blik en pak. Overigens blijven we werken aan de bewustwording van het scheiden van afval en het hergebruik van afvalstoffen. Papier en groente-, fruit- en tuinafval blijven we gescheiden ophalen.” Inwoners ontvangen een brief waarin staat vanaf wanneer ze plastic, blik en pak afval samen met het restafval mogen weggooien. Ze kunnen dit afval dan naar een ondergrondse container voor restafval brengen. De dichtstbijzijnde ondergrondse container staat op www.mijnafvalwijzer.nl of in de Afvalwijzer-app.

De komende tijd worden de kliko’s voor plastic, blik en pak per wijk opgehaald. Deze kliko’s worden hergebruikt. De ondergrondse containers voor plastic, blik en pak worden op eenvoudige wijze omgevormd voor bijvoorbeeld restafval of oud papier en karton. Medio 2022 moet heel Utrecht zijn overgestapt op nascheiding van plastic, blik en pak.

Achtergrond
Sinds 2015 zamelt Utrecht het plastic, blik en pak afval apart in voor hergebruik. De fabriek waar het Utrechtse afval naar toe gaat (de AVR in Rotterdam) ontwikkelde in 2018 een installatie waarmee het plastic, blik en pak afval uit het restafval wordt gehaald. In 2019 startte de gemeente een onderzoek of meer plastic, blik en pak afval wordt hergebruikt, als het afval door de fabriek wordt gescheiden (nascheiding), in plaats van door de inwoners (bronscheiding).De resultaten van het onderzoek waren positief. Daarom is besloten om over te gaan tot ‘nascheiding’ van het plastic, blik en pak afval. Kijk voor meer informatie op utrecht.nl/nascheiden.