UTRECHT - Een plan voor de herontwikkeling van het Thomas à Kempisplantsoen voegt zo’n 170 extra woningen in de sociale en middenhuur aan de wijk toe. De verouderde wijk krijgt volgens het plan niet alleen meer woningen, maar ook een park en een verbinding met de wijk Nieuw Engeland. En er komt ruimte voor een woongroep en nieuwe voorzieningen.

Op het Thomas à Kempisplantsoen zijn op dit moment 178 sociale huurwoningen van Mitros en Portaal te vinden. Ook zijn er een woongroep, een biljartcafé en een autorijschool gevestigd. De wijk is verouderd en is toe aan verbetering. Daarom hebben Mitros en Portaal in samenwerking met de gemeente en in participatie met buurtbewoners een nieuw plan voor de wijk ontwikkeld. In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen dat er nu ligt, staan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van dit plan.

Volgens het plan worden de 178 verouderde sociale huurwoningen op het Thomas à Kempisplantsoen gesloopt en komen er minimaal 267 sociale huurwoningen voor terug, inclusief ruimte voor een woongroep, en aangevuld met middenhuurwoningen. In totaal komen er circa 350 nieuwe woningen. Daarnaast zal de Westelijke Stadsboulevard om het Thomas à Kempisplantsoen heen gaan lopen. Daardoor kan de Thomas à Kempisweg buiten gebruik genomen worden als autoweg en veranderen van een weg naar een park waar bewoners samen kunnen komen en buiten kunnen zijn.

Met dit plan geeft de gemeente gehoor aan zowel de grote vraag naar (sociale) huurwoningen in de stad, als aan de behoefte aan een groene woonomgeving. Er komt een park van circa 8.000 m2 op het Thomas à Kempisplantsoen en de Thomas à Kempisweg. Bewoners kunnen van 6 september tot 4 oktober reageren (www.utrecht.nl/thak) op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Thomas à Kempisplantsoen. Voor het ontwerp van het park wordt in 2022 een apart ontwerp- en participatietraject gestart.

Na 4 oktober wordt het plan, inclusief de opmerkingen van bewoners, voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad ter vaststelling. De verwachting is dat dat nog dit jaar wordt afgerond, zodat in 2022 verder kan worden gewerkt aan het ontwerpen van de gebouwen en de openbare ruimte (het park) en kan worden gestart met de benodigde procedures (zoals het omgevingsplan). In 2023 wordt dan de bouw voorbereid en in de tweede helft van het jaar gestart. Naar verwachting zijn de woningen en het park klaar in 2025.