NIEUWEGEIN - De tijdelijke Aldi supermarkt in de wijk Blokhoeve in Nieuwegein mag voorlopig openblijven. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist. De Gemeente Nieuwegein wilde er via een kort geding voor zorgen dat de onlangs geopende Aldi de deuren alweer zou sluiten. Omdat de gemeente en Aldi met elkaar afspraken dat de supermarkt in ieder geval open mag blijven tot uitspraak is gedaan in een andere (hoger beroep) procedure, wijst de voorzieningenrechter de eis van de gemeente af.


Tijdelijke supermarkt

De Gemeente Nieuwegein en Aldi sloten in juni vorig jaar een huurovereenkomst waarin stond dat op een stuk gemeentegrond in het gebied Blokhoeve een tijdelijke supermarkt gebouwd mocht worden. De huurovereenkomst eindigt als Aldi naar een nieuwe, permanente locatie verhuist óf uiterlijk op 1 september 2027. Een paar weken geleden, op 14 december, opende Aldi de supermarkt. Maar een dag later oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland in een procedure tussen een aantal supermarkten en de Gemeente Nieuwegein dat de gemeente per direct een einde moest maken aan de gesloten huurovereenkomst. De gemeente had niet zomaar een overeenkomst mogen sluiten met Aldi, zonder andere supermarkten daarbij te betrekken. Dit had via een openbare selectieprocedure moeten gaan, met gelijke kansen voor alle geïnteresseerde supermarkten. De voorzieningenrechter legde de gemeente een dwangsom op van € 2.500,- voor iedere dag dat de supermarkt nog open zou zijn. In hoger beroep werd de gemeente door procedurele fouten niet-ontvankelijk verklaard, zoals dat juridisch heet. Maar de dwangsom werd wel verhoogd naar € 5.000,- per dag. De gemeente besloot opnieuw in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Die mondelinge behandeling dient op 6 februari bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.


Hoger beroep afwachten

Omdat Nieuwegein nu per dag een dwangsom moet betalen, eist de gemeente in dit kort geding dat de Aldi alsnog de deuren sluit. De gemeente stelt dat nu de rechtbank een verbod heeft opgelegd om de huurovereenkomst met Aldi voor te zetten, dat verbod ook voor Aldi moet gelden. De gemeente probeerde met hekken de toegang tot de supermarkt onmogelijk te maken en zo gehoor te geven aan het gerechtelijk verbod, maar Aldi haalde die weer weg. De gemeente zegt zonder medewerking van Aldi niet te kunnen voldoen aan de uitspraak van de rechtbank. De voorzieningenrechter in dit kort geding is van oordeel dat de supermarkt nog niet dicht hoeft. Uit de toelichting van Aldi en de gemeente tijdens de mondelinge behandeling én een e-mail blijkt dat afgesproken is dat partijen samen optrekken en zich eerst richten op het vernietigen van het vonnis van 15 december. Met name de zin in de e-mail: ‘Lukt dat niet of niet geheel, dan zal de tijdelijke supermarkt per direct dienen te sluiten’, kan volgens de rechtbank niet anders worden gelezen dan een toezegging om de beslissing in hoger beroep af te wachten. Daarnaast vindt de rechtbank dat de belangen van de Aldi, waar veertien mensen werken, op dit moment zwaarder wegen dan de (financiële) belangen van de gemeente en de belangen van de andere supermarkten. Deze uitspraak betekent dat de Aldi voorlopig open mag blijven. In ieder geval tot uitspraak in het hoger beroep is gedaan.