UTRECHT - Utrecht organiseert van 11-17 oktober een wapeninleveractie. Tijdens de inleverweek kunnen messen, slag- en stootwapens anoniem en straffeloos ingeleverd worden. Ook vuurwapens kunnen worden ingeleverd. Vooral jongeren worden aangemoedigd hun wapens in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun wapens inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen daar niet in thuis.

Om wapenbezit tegen te gaan organiseert de gemeente Utrecht, samen met diverse partners zoals het (school)jongerenwerk, Halt en scholen een bewustwordingscampagne. Deze campagne wordt afgesloten met een landelijke inleveractie voor wapens ‘Drop je knife en doe wat met je life’.

Burgemeester Sharon Dijksma: ‘Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen als ze zo’n wapen op zak hebben, dat vind ik zorgelijk. Ze denken dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen, maar het leidt juist eerder tot ongelukken. En dan zijn de gevolgen groot, voor zowel het slachtoffer als de dader die daarna een straf boven het hoofd hangt.’

Anoniem inleveren op inleverpunten
Alle messen, slag- en stootwapens kunnen tijdens die week anoniem worden ingeleverd op één van de vier politiebureaus in Utrecht. Kijk voor de exacte locaties op de website www.dropjeknife.nl.

Inleveren vuurwapens
Ook kunnen er in Utrecht vuurwapens worden ingeleverd. Daarvoor moet er een afspraak met de politie worden gemaakt, omdat politie niet wil dat men met het vuurwapen over straat gaat. In de meeste gevallen zal het wapen onderzocht worden om vast te stellen dat het wapen niet gebruikt is bij een strafbaar feit. Het inleveren van een vuurwapen is dan ook niet anoniem en ook niet in alle gevallen zonder strafrechtelijke gevolg; het vuurwapenbezit zal niet vervolgd worden in deze week, maar indien het wapen gebruikt is bij een strafbaar feit, kan er wel tot vervolging over worden gegaan.

In gesprek met jongeren over wapens
In de komende periode zal er op diverse manieren aandacht worden gevraagd voor wapenbezit en wapengebruik onder jongeren. Samen met jongerenwerkorganisatie JoU, Halt, de scholen voor voortgezet onderwijs en de politie heeft de gemeente een programma ontwikkeld. Er wordt gepraat over de redenen van het dragen van (meestal) een steekwapen en over de gevaren die daarbij horen. Voor scholen in het voortgezet onderwijs is een speciaal lesprogramma beschikbaar.

Meer informatie over de Week van de Veiligheid lees je op www.deweekvandeveiligheid.nl en over de wapeninleveractie op www.dropjeknife.nl.