UTRECHT - In Utrecht zijn afgelopen week controles bij zo’n 90 bedrijven uitgevoerd. Medewerkers van het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUIT) controleerden samen met de politie, douane, Stedin, UWV, RUD en de kansspelautoriteit of bedrijven zich aan de regels houden. De controles zijn bedoeld in de strijd tegen criminelen die voor hun activiteiten gebruik maken van legale bedrijven.

Het team controleert bijvoorbeeld de vergunningen, wet- en regelgeving en of de stroomaansluitingen kloppen. Bij een deel van de 90 gecontroleerde bedrijven werden overtredingen geconstateerd, zoals illegaal gokken, illegale bewoning en waren er meerdere overtredingen van de milieuwetgeving en van het digitaal opkopersregister. Een aantal bedrijven gebruikt het gebouw anders dan in het bestemmingsplan staat en de brandveiligheid was niet overal op orde. Ook worden meerdere onderzoeken gestart naar fraude met uitkeringen. Stedin constateerde dat een aantal stroomaansluitingen niet klopte en de politie nam een voertuig in beslag.

Leefbaarheid en veiligheid
De overheid wil met deze laagdrempelige bedrijfscontroles ondernemers helpen weerbaarder te worden tegen criminaliteit en bedrijventerreinen leefbaarder en veiliger maken.

Burgemeester Sharon Dijksma: ‘Met dit soort controles zetten we ons samen met bewoners en ondernemers in om buurten en wijken veiliger te maken. We doen deze controles ook op basis van meldingen van alerte Utrechters. Daarom is het heel belangrijk dat iedereen die verdachte situaties ziet, dit altijd meldt bij gemeente of politie.’

Grenzen stellen, perspectief bieden
De gemeente treedt op tegen de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit. In september 2021 is de nota Grenzen stellen, perspectief bieden gepresenteerd. De aanpak is gericht op het voorkomen dat jongeren in de criminele wereld terechtkomen en het verstoren van criminele geldstromen.

De gemeente controleerde dit jaar 300 Utrechtse bedrijven: van garageboxen tot bedrijfsverzamelgebouwen. Er waren verschillende overtredingen, zoals verkeerd opgeslagen lachgas, growshop, materiaal voor het kweken van hennep, illegaal gokken, illegale bewoning, geen goede brandveiligheid en milieuovertredingen.

Melden heeft zin
Inwoners en ondernemers kunnen vermoedens van criminaliteit altijd melden. Dit kan bij de politie via 0900-8844, bij de wijkagent of anoniem via 0800-7000.