UTRECHT - Utrecht krijgt 1,6 miljoen euro van het Rijk als ondersteuning voor het klimaatbestendiger inrichten van de stad. Met deze bijdrage kan de gemeente extra investeren in een leefomgeving die bestand is tegen droogte, extreme regen en hittestress. Het geld wordt gebruikt als cofinanciering voor tien verschillende projecten, waardoor deze kunnen worden uitgevoerd.

,,Het is belangrijk dat we hier met elkaar in investeren, gelet op de klimaatveranderingen. Zo houden we de stad ook op de langere termijn leefbaar en veilig. Bovendien zorgt het voor een groenere stad waar zowel mensen als dieren profijt van hebben. Deze bijdrage is dan ook een meer dan welkome aanvulling op wat wij zelf doen om onze stad klimaatbestendiger te maken”, aldus wethouder Kees Diepeveen (openbare ruimte).

Regenwater benutten en vergroenen
Met de bijdrage kan op een aantal plekken (in totaal 22 hectare) in de stad het regenwater voortaan worden opgevangen en verwerkt in plaats van dat het via het riool verdwijnt. Het wordt dan bijvoorbeeld gebruikt voor in de bodem, om droogte ervan tegen te gaan. Dit kan door ondergrondse buizen aan te leggen die het regenwater de bodem in brengen en met infiltratiesystemen. Verder vervangt de gemeente verharding door groen en maakt ze wadi’s (groene greppels om regen op te vangen).

Herderplein eerste waterplein
De gemeente gebruikt de subsidie voor deze 10 projecten, waaronder het Herderplein. Dit wordt het eerste waterplein van Utrecht: bij extreme regen vangt het regenwater op dat normaal op de straten blijft staan. De regen loopt via een infiltratieriool (speciaal riool met gaatjes) langzaam de bodem in, naar de wortels van planten en bomen. Daarnaast komt er extra groen op het plein, in totaal 128 vierkante meter.

De groenarme Rivierenwijk is een van de grootste projecten die subsidie ontvangt. Hier werkt de gemeente samen met bewoners aan het vergroenen van de wijk. De eerste zichtbare projecten worden de vergroening van het Maasplein en de aanleg van een groot aantal geveltuinen.

Regionale opgave
De subsidieaanvraag is samen met partners uit het regionale Netwerk Water en Klimaat (NWK) ingediend. Dat netwerk bestaat uit 14 gemeenten in de regio Utrecht, de provincie Utrecht, de Veiligheidsregio en waterschap HDSR die met elkaar samenwerken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste toekomst. Het NWK kreeg in totaal 4 miljoen subsidie toegekend. Met het NWK is afgesproken deze bijdrage vooral te gebruiken voor projecten die sponswerking van de bodem verbeteren.