UTRECHT - De gemeente Utrecht en SportUtrecht starten een beweegprogramma op scholen om kinderen meer te laten bewegen. Het programma biedt verschillende spel- en sportactiviteiten aan tijdens de schooldag. Hoewel het programma gericht is op alle kinderen, wordt er vooral aandacht besteed aan scholen met kinderen die onvoldoende lichaamsbeweging krijgen. De gemeente start met zeven basisscholen waar extra ondersteuning nodig is om de kinderen meer en beter te laten bewegen.


Met het beweegprogramma worden kinderen gestimuleerd om gedurende de schooldag meer te bewegen in plaats van urenlang stil te zitten. Dit wordt onder andere bereikt door activiteiten zoals bewegend memory, ritmes klappen en dansen in spiegelbeeld. Door deze beweegactiviteiten voelen kinderen zich beter, kunnen ze zich beter concentreren, nemen ze lesstof makkelijker op en wordt overgewicht tegengegaan.

Bewegingskloof

Bijna de helft van de kinderen voldoet niet aan de beweegrichtlijn. Bovendien is er een verschil tussen kinderen uit gezinnen met een kleine beurs, en kinderen uit gezinnen die genoeg geld te besteden hebben. Kinderen uit gezinnen met een kleine beurs bewegen en sporten minder dan hun leeftijdsgenoten. Daarnaast hebben kinderen op het speciaal (basis)onderwijs in Utrecht twee keer vaker overgewicht en drie keer vaker obesitas dan kinderen op reguliere basisscholen.

Wethouder Sport, Eva Oosters: "Sommige kinderen zitten meer dan zeven uur per dag stil en dat is niet gezond. Daarom creëren we nu meer spel- en beweegactiviteiten op scholen zodat kinderen meer bewegen. Dit beweegprogramma is vooral gericht op kinderen die misschien minder kansen hebben, zodat alle kinderen ten minste een uur per dag bewegen, zoals aanbevolen volgens de landelijke richtlijn.”

De gemeente, SportUtrecht, schoolbesturen en leerkrachten werken samen aan het beweegprogramma. SportUtrecht maakt een plan op maat, zodat de scholen na een jaar zelfstandig kunnen doorgaan. Voordat de scholen zelfstandig verdergaan, krijgen de leerkrachten ondersteuning bij het integreren van spel- en sportmomenten in de schooldag.

Gezonde schoolomgeving

Het beweegprogramma wordt niet op zichzelf uitgevoerd. De gemeente, scholen en SportUtrecht werken samen op het gebied van sport, onderwijs en gezondheid. Ze werken aan een gezonde schoolomgeving, met onder andere gezonde kantines en schoollunches. Ook worden ouders betrokken bij het verbeteren van een gezonde levensstijl, gezond gewicht en voldoende beweging. In 2024 wordt het programma geëvalueerd en vanaf 2025 breidt de gemeente het aanbod uit.

Meer informatie op www.utrecht.nl/sport of bekijk de video.