UTRECHT - Jongeren worden extra hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis door de belangrijke levensfase waar zij inzitten. Utrecht gaat samen met jongeren extra acties organiseren op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. Het gaat om activiteiten maar ook om extra inzet van het jongerenwerk gericht op kwetsbare jongeren. Alle Utrechtse jongeren moeten gezond en weerbaar deze periode doorkomen. De gemeente stelt hier 800.000 euro subsidie extra voor beschikbaar.


Het kabinet heeft landelijk 58,5 miljoen euro vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Naar verwachting komt er minimaal 800.000 euro hiervan beschikbaar voor Utrecht. Er is 500.000 euro beschikbaar voor het aanvragen en het organiseren van corona-proof activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding en 300.000 euro voor extra inzet van jongerenwerk gericht op kwetsbare jongeren.

Wethouder Eelco Eerenberg (Jeugd): “Jongeren weten zelf als geen ander waar ze tegen aan lopen en wat ze nodig hebben om deze tijd gezond en weerbaar door te komen. Ook onze Utrechtse jongeren. Dat is mij de afgelopen periode wel duidelijk geworden in alle gesprekken die ik heb gehad. Daar zaten ook veel jongeren tussen die niet van nature op de voorgrond treden, maar wel hun verhaal willen doen. Daar kun je als wethouder Jeugd alleen maar heel trots op zijn. Het is onze taak, om samen met de jongeren, perspectief te bieden. Voor elke Utrechtse jongere, in elke wijk die onze stad rijk is. En niet alleen nu om deze tijd goed door te komen, maar ook voor de periode na corona.”

Samen met de jongeren
Van wijk Overvecht tot wijk Zuid en van scholieren tot studenten van verschillende opleidingsniveaus. Uit gesprekken met jongeren werd duidelijk dat dé jongere niet bestaat en niet iedereen tegen dezelfde dingen aan loopt. De ene jongere heeft hulp nodig bij het huiswerk, de ander wil graag praten over hoe hij of zij zich voelt en weer een ander wil vooral meer activiteiten doen of chillen met vrienden. Toch kwamen er ook rode draden naar voren:

- Jongeren roepen op om positief te blijven en perspectief te bieden. Daarbij zou het mooi zijn om ook de schijnwerpers te zetten op wat wel goed gaat;
- Er wordt al ontzettend veel georganiseerd, ook door jongeren zelf. Benut deze energie en waardeer ook deze initiatieven;
- Zoek naar vormen waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Het liefst fysiek, maar kijk ook naar uitbreidingen van onlinemogelijkheden;
- Er zijn zorgen over zowel de fysieke- als mentale gezondheid;
- Toegang tot laagdrempelige hulpverlening.

Daarnaast is er ook een denktank gestart met jongeren en jongvolwassenen. Zij denken mee op vraagstukken, kunnen initiatieven inbrengen én realiseren en hebben een bijdrage in de beoordeling van aanvragen voor activiteiten. Iedereen die een goed idee of mooi plan heeft dat bijdraagt aan het perspectief bieden voor de Utrechtse jongeren kan een aanvraag indienen. Samenwerking met jongeren en jongvolwassenen is een belangrijke eis bij de subsidieaanvragen.

Er gebeurt al veel
Ondertussen wordt er niet stilgezeten. Zo heeft Sport Utrecht meerdere sportactiviteiten georganiseerd. Bij deze activiteiten wordt ook aandacht besteed aan begeleiding en het opvangen van (eerste) zorgsignalen. Ook in de voorjaarsvakantie bieden JoU, Sport Utrecht en DOCK in samenwerking extra sportactiviteiten aan. De finalisten van het online FIFA-toernooi in de kerstvakantie hebben zich opgeworpen als ambassadeurs en organiseren nu een structureel game-aanbod voor Utrechtse jongeren onder begeleiding van onze jongerenwerkers. Voor eenzame jongeren zijn U-Centraal en JoU gestart met ‘Join Us’. Hier worden groepjes gevormd die elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Voor jongeren die met zorgen zitten of zich zorgen maken om hun mentale gezondheid is toegankelijke laagdrempelige ondersteuning van belang. Zo heeft JoU een chatfunctie ontwikkeld waar alle jongeren anoniem hun vragen kunnen stellen en sluiten gezinswerkers van het MBO team aan bij online mentorlessen waarin ook mentale gezondheid wordt besproken en waar de jongeren hulp kunnen vinden.