UTRECHT - Het College heeft de voormalige jongensschool en het voormalige fraterhuis van de St. Josephkerk aan de Grave van Solmsstraat benoemd tot gemeentelijk monument. Door deze gebouwen te beschermen zorgt gemeente Utrecht ervoor dat dit religieus erfgoed behouden blijft voor komende generaties. Dit besluit komt voort uit een inventarisatie van religieus erfgoed zonder monumentenstatus.


“Het complex van de St. Josephkerk is bijzonder erfgoed dat deel uitmaakt van onze geschiedenis als kerkenstad. Met deze aanwijzing zijn nu alle monumentwaardige gebouwen van de St. Josephkerk beschermd. We zorgen er zo voor dat ze ook in de toekomst bewaard blijven en deze geschiedenis levend blijft", aldus Rachel Streefland, wethouder Erfgoed.

Een half jaar geleden kondigde het College al aan om de gebouwen, beide gebouwd in 1909, aan te wijzen als monument. De St. Josephkerk zelf kreeg eerder al de status van beschermd monument. Het fraterhuis (een soort klooster) is tegenwoordig in gebruik als gemeenschapsgebouw met woningen en ontmoetingsruimtes. In de voormalige jongensschool zijn culturele organisaties en kunstenaars gehuisvest. De voormalige meisjesschool die bij de St. Josephkerk hoort, krijgt geen monumentenstatus, omdat deze in het verleden al grondig verbouwd is en daardoor niet meer herkenbaar is als school.

Religieus erfgoed

De aanwijzing van de nieuwe monumenten komt voort uit een toezegging aan de gemeenteraad om alle religieuze gebouwen zonder monumentale status in kaart te brengen. Naast de nieuwe monumenten zijn nu ook religieuze gebouwen zonder beschermde monumentenstatus in kaart gebracht. Bij de aanwijzingsronde Jong Erfgoed begin dit jaar werden eveneens drie kerken aangewezen. Alle gebouwen zijn gepubliceerd op een digitale kaart: Religieus Erfgoed. De gemeente streeft naar behoud en toegankelijk gebruik van religieus erfgoed en zoekt daarbij de samenwerking met betrokken partijen zoals eigenaren en erfgoedorganisaties.