UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of leveranciers die het minimum uurloon van 14 euro betalen aan hun medewerkers een streepje voor kunnen krijgen bij aanbestedingen. Het gaat hierbij om medewerkers van een leverancier die een opdracht bij de gemeente uitvoeren. Omdat het minimum uurloon voor veel sectoren lager is dan de gemeentelijke cao wil het Utrechtse college nu de stap naar voren zetten door te kijken wat binnen de financiële en juridische mogelijkheden kan. Zo wil Utrecht meer bedrijven motiveren hun medewerkers het minimum uurloon van 14 euro te bieden.


Susanne Schilderman (wethouder Inkoop): “Het wettelijk minimum uurloon in Nederland is te laag om rond te komen, zoals ook bleek uit het eerste rapport van de commissie sociaal minimum dat afgelopen week verscheen. Het klinkt vanzelfsprekend om alleen met bedrijven samen te werken die niet minder dan een minimum uurloon van 14 euro bieden aan hun werknemers, maar de werkelijkheid is helaas anders. Het duurt nu te lang voordat landelijk een hoger minimum is opgenomen in wetgeving en cao’s. We vinden het belangrijk dat bedrijven die in Utrecht actief zijn of diensten verlenen aan de gemeente minimaal 14 euro per uur betalen aan hun werknemers. Daarom gaan we de komende tijd onderzoeken bij welke aanbestedingen leveranciers hoger kunnen scoren als ze hieraan meewerken”.

Minimumuurloon 14 euro

Voor de inzet van beveiliging en inhuur van personeel en uitzendkrachten geldt op dit moment al het minimumloon van 14 euro. Beveiligers vallen onder de gemeentelijke cao en ingehuurde personeel en uitzendkrachten worden krijgen in lijn met de gemeentelijke cao betaald. Voor andere sectoren geldt echter een andere cao waar de 14 euro nog niet altijd als minimum is vastgesteld, denk aan schoonmaak en catering. Het uurloon van 14 euro betreft het bruto minimumloon voor volwassenen (21+), exclusief toeslagen, eindejaarsuitkeringen en andere bijkomende inkomsten bij aanbestedingen waarbij een aantal uur wordt gevraagd. Het voorstel geldt voor een aantal categorieën waarbinnen de gemeente inkoopt. Lopende opdrachten kunnen juridisch niet meer aangepast worden. De gemeente kan het ook alleen van bedrijven vragen als expliciet voor een bepaald aantal uur een uitvraag wordt gedaan. Het bedrag van 14 euro is dan alleen van toepassing op de werkzaamheden die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd en is niet van toepassing op onderaannemers, toeleveranciers, door de leverancier ingehuurd personeel, stagiaires of anders.

De gemeente kijkt per opdracht of deze geschikt is voor inbesteden. Dat betekent dat medewerkers dan in dienst komen en onder de gemeentelijke cao vallen. De invulling van 14 euro minimum uurloon is dan geborgd. Op die manier kan de gemeente er zeker van zijn dat mensen dit loon ook ontvangen. Daarnaast gaat de gemeente actief communiceren richting marktpartijen om hen te stimuleren het minimum uurloon van 14 euro op te nemen in arbeidsvoorwaarden.