UTRECHT - Dit najaar wil de gemeente een mobiele kentekencamera inzetten voor de handhaving op snorfietsregels. Uit eerste metingen blijkt namelijk dat ongeveer driekwart van de snorfietsers nog op het fietspad rijdt op plekken waar dat niet is toegestaan. Ook zijn er veel snorfietsers op de rijbaan zonder helm. De camera kan snorfietsers op het fietspad en snorfietsers zonder helm registreren en beboeten.


Wethouder Eva Oosters (Milieu en Emissieloos vervoer): ‘’Helaas zien we dat teveel snorfietsers zich niet aan de regels houden. Dat is ondanks alle inspanningen op het gebied van communicatie, bebording, snorfietscoaches en handhaving. Daarom willen we extra inzetten op handhaving met een mobiele kentekencamera om de naleving van de regels te vergroten. Zo willen we meer ruimte en gezonde lucht creëren voor fietsers op het fietspad.”.

Mobiele kentekencamera


Utrecht wil de mobiele kentekencamera voor een periode van zeker één jaar inzetten. Het Openbaar Ministerie (OM) moet nog eerst toestemming verlenen voor de inzet van de camera. Naar verwachting kan de camera in het najaar geplaatst worden. Met deze camera kan er op verschillende plekken gehandhaafd worden. In Utrecht werken we al langer met dit soort camera’s, bijvoorbeeld bij de controle van de milieuzone. Ook in Amsterdam doen ze een proef van één jaar met camera’s met de handhaving met camera’s op de snorfietsregels.

Extra handhaving nodig


Vanaf het ingaan van de maatregel ‘snorfiets op de rijbaan’ op 30 september 2021 tot en met half mei 2022 zijn in Utrecht totaal zo’n 980 boetes en ruim 400 waarschuwingen uitgedeeld aan snorfietsers die zich niet aan de maatregel hielden. Tijdens de controles vertonen snorfietsers berekenend gedrag om boetes te voorkomen. Dit kan tot hinderlijke en verkeersonveilige situaties voor andere weggebruikers leiden. Daarom is deze vorm van handhaven op sommige plekken ongewenst.

Verkeersveiligheid


Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid hoeft er voor snorfietsers geen belemmering te zijn om voor de rijbaan te kiezen; bij een schouw op straat signaleerde het onderzoeksbureau geen verkeersonveilige situaties tussen automobilisten en snorfietsers. Toch blijven veel snorfietsers nog het fietspad verkiezen boven de rijbaan.

In het najaar van 2022 volgt weer een meting over de naleving van de regels. Mogelijk zijn dan ook de eerste resultaten van de inzet van de camera zichtbaar.

Meer informatie is te vinden op www.utrecht.nl/snorfiets.