UTRECHT - De stad Utrecht wil in 2030 de helft aan nieuwe, niet-hernieuwbare grondstoffen gebruiken. Dat is een ambitieuze tussenstap op weg naar een volledige circulaire stad in 2050. De stad moet tegen die tijd alle materialen hergebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van afvalverwerking en het bouwen van huizen. Utrechters kunnen laten weten wat zij vinden van de plannen waarmee Utrecht de doelen van 2030 moet bereiken.


Wethouder Susanne Schilderman (Circulaire Economie): “In Utrecht gaat er jaarlijks zo’n 3,8 megaton aan grondstoffen de stad in. Als je dat gewicht in onze vuilniswagens zou laden, dan kan je een slinger van vuilniswagens van Utrecht tot Barcelona maken. Van al die grondstoffen blijft 1 megaton ‘afval’ over die de stad verlaat en die we moeten verwerken. Dit is niet houdbaar en het kan slimmer. Vandaar dat we in Utrecht samen met inwoners en bedrijven snel stappen willen zetten om in 2050 volledig circulair te zijn. De plannen die nu voorliggen aan alle Utrechters zijn een belangrijke tussenstap om daar te komen.”

Upcyclecentra, circulaire grondstoffencorridor en grondstoffendepot

Eind februari is de Visie Utrecht Circulair 2050 vastgesteld. De beleidsnota die nu voorligt aan inwoners van Utrecht is een uitwerking van deze visie waarmee in 2030 voor de helft minder aan grondstoffen gebruikt wordt. Wethouder Schilderman: “Het klinkt nog ver in de toekomst: de helft minder grondstoffen in 2030 en volledig circulair in 2050. Maar de plannen worden steeds concreter en zichtbaarder in onze stad. Eind 2024 wordt naar verwachting het eerste upcyclecentrum geopend bij het Hof van Cartesius. Utrechters kunnen daar terecht voor het repareren van huishoudelijke goederen, elektronica, fietsen en hout. Het is een hele concrete manier om materialen een nieuw leven in te blazen. Ik kijk erg uit naar de opening van deze Utrechtse primeur.”

In het upcyclecentrum komen ook workshops, tentoonstellingen en rondleidingen in samenwerking met partners in de stad zoals kringloopwinkels, de circulaire bouwmarkt en repair cafés. In 2026 komt er een nog groter upcyclecentrum bij het afvalscheidingsstation in Lunetten.

Circulaire bouw en openbare ruimte

Utrecht zet daarnaast in op een circulaire grondstoffencorridor. Dit is een samenwerking met marktpartijen in de bouw om meer bouwmaterialen opnieuw te gebruiken. De bouw gebruikt nu slechts 8% van de materialen opnieuw. Utrecht wil gemiddeld elk jaar 3.000 woningen bijbouwen om aan de behoefte aan woningen te voldoen. Ook heeft de gemeente Utrecht een perceel aangekocht op Lage Weide. Op die locatie wordt het eerste grondstoffendepot van Utrecht gerealiseerd. In dit depot worden materialen uit de openbare ruimte die geschikt zijn voor hergebruik opgeslagen en verwerkt.

Wethouder Schilderman: ‘De upcyclecentra, circulaire grondstoffencorridor en het grondstoffendepot zijn sprekende voorbeelden van hoe we samen in Utrecht toewerken naar een circulaire stad. Een circulair Utrecht kunnen we alleen samen bereiken. Met Utrechtse inwoners en bedrijven, maatschappelijke organisaties, culturele en kennisinstellingen en andere overheidsinstanties in Nederland en Europa.”

Denk ook mee over een circulair Utrecht
Iedereen kan zes weken lang een reactie geven op het plan. De gemeente bekijkt de reacties en past de plannen zo nodig en waar mogelijk aan. Daarna besluit de gemeenteraad over de plannen. Voor meer informatie, kijk op: Utrecht Circulair | gemeente Utrecht