UTRECHT - Bomen horen bij onze Utrechtse werven. Zij dragen bij aan een groene binnenstad, slaan regenwater op in natte perioden en zorgen voor verkoeling in periode van hitte. We willen deze bomen daarom zoveel mogelijk te behouden bij de werkzaamheden die nodig zijn aan de walmuren. Toch lukt dit helaas niet altijd. Soms is er een te groot risico dat een boom onveilige situaties veroorzaakt of dat deze het erfgoed beschadigt. Dan moet deze boom verwijderd worden. Dit geldt ook voor de werfbomen aan de oostkant van de Oudegracht tussen de Jansbrug en Viebrug.


Herstel werven tussen Jansbrug en Viebrug

In het najaar start de gemeente Utrecht met het herstel van de walmuur op dit deel van de Oudegracht. Op deze smalle werf staan 9 bomen. 2 van deze bomen staan stabiel. Maar van 7 bomen zijn de wortels zo vergroeid met de oude walmuur, dat het risico te groot is dat ze bij het vervangen van de muur instabiel worden en tijdens of na het werk omvallen. Deze bomen kunnen daarom helaas niet blijven staan als de walmuur wordt hersteld en moeten gekapt worden. Hiervoor vraagt de gemeente Utrecht nu een kapvergunning aan. In 2017 is hiervoor al een kapvergunning verleend. Omdat de werkzaamheden later plaatsvinden dan toen gepland, moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd.

Er komen weer bomen terug

Na de werkzaamheden herplanten we voor deze 7 gekapte bomen 7 nieuwe bomen. We kijken bij het herplanten waar een boom goede omstandigheden heeft om te groeien. We willen bomen genoeg ruimte geven om mooi en gezond te kunnen groeien, zonder dat ze het erfgoed beschadigen. Omdat er op dit deel van de werf weinig ruimte is, zijn we van plan om hier 4 bomen terug te planten. 3 bomen planten we verderop in het wervengebied terug, aan de overkant van de Oudegracht (1 tussen de Jansbrug en Bakkerbrug en 2 tussen de Gaardbrug en Weesbrug).