MAARTENSDIJK - Terebinth, nationale stichting voor funerair erfgoed, organiseert op Koningsdag, zaterdag 27 april, een bijzonder bezoek aan de grafkelder op het landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Dit is een van de oudste particuliere grafkelders in Nederland; het oudste deel is uit 1811.

Er zijn hier 24 mensen bijgezet, onder wie een aantal vooraanstaande personen. De bekendste is Adriaan Hendrik Eyck (1725-1802), die een belangrijke rol heeft gespeeld in de Patriottische tijd.

Verval

Aan dit bezoek gaat een presentatie van Lex van Boetzelaer, een van de huidige bewoners van het landgoed Eyckenstein, vooraf. Hij vertelt over de historie van de kelder, die mr. Maurits Jacob Eyck (1764-1853) in 1811 op zijn landgoed heeft laten bouwen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd er een paar keer ingebroken in de kelder en is er schade aangericht. Als maatregel daartegen en tegen verder verval wist men niets anders te doen dat de kelder dicht te metselen.

Rijksmonument

De situatie veranderde toen de familie Van Boetzelaer besloot de status van rijksmonument voor dit historisch waardevolle object aan te vragen. Zo is het begin 2021 rijksmonument geworden en toegevoegd aan het al bestaande rijksmonument van de historische tuin- en parkaanleg van landgoed Eyckenstein. Daarna konden de plannen voor de restauratie gemaakt worden. Ook daarvan doet Lex van Boetzelaer verslag in zijn presentatie: hoe ging men te werk, hoeveel kostte dit alles en wie deed de uitvoering?

Restauratie voltooid

De ingang werd weer uitgegraven, de toegangspoort hersteld en de grafnissen in de kelder werden in 2023 grondig gerestaureerd. De cirkel van de gracht eromheen is wat wijder gemaakt. De beplanting is nog niet af, maar de metamorfose is ook nu al te zien. Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen en deel te nemen aan de rondleiding.

Tijd en plaats: zaterdag 27 april (Koningsdag), vanaf 14.00 uur in Restaurant Mauritshoeve, Maartensdijkseweg 9, 3723 MC Bilthoven. De rondleiding (ook door Lex van Boetzelaer) in de kelder volgt hierna. Zie www.terebinth.nl voor het programma, aanmelding en kosten.