BUNSCHOTEN - De biogascentrale in Bunschoten voert al geruime tijd werkzaamheden uit zonder vergunningen. De provincie Utrecht mocht daarop twee lasten onder dwangsom opleggen. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Deze uitspraak betekent onder andere dat de biogascentrale vanaf volgende week woensdag € 25.000,- per dag moet betalen als het bedrijf nog grondstoffen accepteert. Daarnaast moeten de installaties binnen tweeënhalve week stopgezet worden.


Intrekken vergunningen

In maart vorig jaar besliste de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland dat de provincie Utrecht de omgevingsvergunningen voor de biogascentrale in Bunschoten mocht intrekken. De provincie deed dit omdat er ernstig gevaar bestond dat de vergunningen gebruikt zouden worden om geld afkomstig van strafbare feiten te investeren óf om strafbare feiten te plegen. In februari van dit jaar oordeelde ook de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in hoger beroep dat de provincie de vergunningen terecht had ingetrokken. Het voorkomen van strafbare feiten weegt zwaarder dan het voortbestaan van de biogascentrale.


Handhaven

Ondanks de uitspraak van de ABRvS stopte de biogascentrale niet met de werkzaamheden. Dit betekent dat het bedrijf zonder vergunningen draait. De provincie besloot daarop te handhaven en legde de biogascentrale twee lasten onder dwangsom op. De voorzieningenrechter oordeelt vandaag dat de provincie die lasten mocht opleggen. Zowel de provincie als de eigenaren van de biogascentrale zijn het erover eens dat sprake is van een overtreding. De vraag die voorligt is of de provincie handhavend mag optreden. Handhaven mag niet als er alsnog concreet zicht is op het verlenen van een vergunning voor de activiteiten van de biogascentrale. Maar dat is er volgens de voorzieningenrechter niet. Er is weliswaar een vergunningaanvraag gedaan, maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Verder vindt de voorzieningenrechter dat handhaven in dit geval niet een te zwaar middel is. De biogascentrale heeft lang genoeg de tijd gehad voor de herstructurering van de bedrijfsvoering. De voorzieningenrechter ziet dat de belangen van het bedrijf groot zijn, handhaving zou kunnen leiden tot een faillissement, maar de belangen van de provincie wegen zwaarder: het veilig en legaal produceren van biogas. De oorspronkelijke begunstigingstermijn, de tijd die het bedrijf kreeg om de overtreding te beëindigen, liep voor één van de lasten onder dwangsom aanvankelijk morgen af. Maar de rechtbank verlengt die tot en met volgende week dinsdag, 26 april. Zo krijgt de biogascentrale nog tijd om bijvoorbeeld alles te regelen met hun leveranciers. Als de aanvoer van grondstoffen voor de biogascentrale na dinsdag nog plaatsvindt, moet € 25.000,- per dag betaald worden, met een maximum van € 500.000,- Daarnaast moeten binnen nu en tweeënhalve week de installaties voor biogas worden stopgezet.