UTRECHT - Duitsers hebben geen humor. Het dunste boek ter wereld zou ‘1000 Jaar Duitse humor’ zijn. Een wijdverbreid misverstand. Misschien omdat er in Duitsland nog jaren om Rudi Carrell werd gelachen, toen wij dat allang niet meer deden. Of omdat er heel lang niet zoveel te lachen viel. Al heeft humor twee kanten: het komische en het tragische. Elk jaar met Karneval logenstraffen de Duitsers dat vooroordeel. Op de traditionele zittingsavonden treden zogenaamde ‘Narren’ op met grappen en humoristische verhalen. Daarmee steken zij de Nederlandse ‘tonpraters’ en ‘buutreedners’ zeker naar de kroon.

Om u iets te laten proeven van die Duitse humor zal er in de Salon van Weleer een middagje moppen worden verteld door acteur Frans de Wit. Niet zo maar moppen: Duitse Witze! Op zondag 19 februari staat de Salon in het teken van Karneval, vanaf 15.00 uur, de toegang is gratis, net als een kopje koffie of thee. Nee, het is geen ‘Sitzung’ in de Duitse zin van het woord, dus geen lange tafels en halve literglazen bier, maar een ‘Gemütlich’ samenzijn om te lachen, grinniken of meesmuilen om sterke, slappe en onomfloerste Duitse Witze!

De Salon van Weleer vindt u aan de Oudegracht 290 werfkelder en u kunt al een plekje reserveren. Bel daarvoor naar: 06-45355966 / 030-2102636. Of stuur een email naar: info@salonvanweleer.nl

Meer informatie over de voorstelling is te vinden op: https://salonvanweleer.nl/duitsewitzemetcarnaval.html