NIEUWEGEIN - De gemeente Nieuwegein organiseert op zaterdag 6 april haar Duurzaamheidsmarkt. Dit gebeurt van 10.00 tot 15.00 uur op het terrein van Groen Recycling Nieuwegein (Structuurbaan 11). Op deze markt kan men tips en inspiratie krijgen om het huis en de tuin te verduurzamen. Tevens kan men ontdekken hoe kleine veranderingen al een groot verschil kunnen maken.

Duurzaamheidsmarkt

Op de Duurzaamheidsmarkt kan men een aantal punten verwachten. Zo gaat het over bewustwording. Hiermee wordt bedoeld dat men leert hoe men het huis en de tuin duurzamer kan maken met slimme oplossingen, die ook voor iedereen haalbaar zijn.

Aanwezig zijn een aantal lokale partners (lokale experts en organisaties), die de bezoeker graag weer verder op weg helpen. Hierbij kan men denken aan energiebesparing en subsidies tot groene initiatieven in Nieuwegein.

Natuurlijk kan het onderwerp circulair groenbeheer niet ontbreken. Hierbij kan men leren over het groenbeheer in Nieuwegein en hoe de gemeente duurzaam én circulair werkt. Naast de 'groene onderwerpen' is er ook tijd om gezellig samen te komen. Hiervoor worden activiteiten voor de kinderen georganiseerd en kan men een hapje en een drankje gebruiken.

Tenslotte zal er op zaterdag 6 april een compostactie zijn, waarbij men groenafval kan inleveren bij Groen Recycling Nieuwegein, waar gratis compost voor teruggekregen wordt. De gemeente Nieuwegein nodigt iedereen van harte uit om zich te laten inspireren door de markt om een 'start te maken' voor een groene en duurzame stad.

Klimaatadaptatie

De gemeente Nieuwegein heeft het document 'Visie Klimaatadaptatie' (7 september 2018) opgesteld. Hierin geeft de gemeente een doorkijkje in de toekomst waar men wil staan in 2050. In de visie wordt verwezen naar de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (van 2014), waarin wordt gemeld dat Nieuwegein zich vooral moet richten op de gevolgen van de vier thema's: Hittestress, Wateroverlast, Droogte en Waterveiligheid.

Tijdens warme dagen is in de stad de opwarming extra groot door menselijke activiteiten en het hoge versteningsgehalte. Het oppervlak van 'stenen' houdt de warmte lang vast. Hierdoor wordt het in stedelijk gebied warmer en koelt het minder snel af dan in het landelijk gebied. Dat betekent dat het in hete zomers het veel warmer is in de stad dan in het landelijk gebied (genaamd het 'hitte-eilandeffect'), waardoor de inwoners last van hittestress kunnen krijgen.

Het groen van de stad heeft een nieuwe taak gekregen en dat is het 'managen' van hitte en wateroverlast. Hierbij hoort een goede groene inrichting van het stedelijk gebied, waarbij voldoende schaduw en ruimte voor groen en water de verdere opwarming van Nieuwegein kan tegengaan. In het stuk geeft de gemeente aan dat groen de optimale koelmachine is, waarbij beplante oppervlakten het water verdampen om zo de luchttemperatuur te verlagen. Daarom wordt voorgesteld om groenstroken aan te leggen, speelplekken voor het natuurlijk spelen en het vergroenen van tuinen waardoor het regenwater lokaal in de bodem wordt afgevoerd.

Om de hittestress tegen te gaan, zijn op straten of pleinen met een hoge instraling van de zon bomen met grote boomkronen nodig. Deze zorgen voor afkoeling. Volgens de wetenschap wordt gemeld dat 10 procent meer boomkronen de stralingstemperatuur met 1 graad Celsius in de straat verlaagt. Op deze manier worden diverse microklimaten (zon/schaduw) gecreëerd, waarbij de mensen zelf kunnen kiezen waar men wil lopen.

In mei 2023 kwam de gemeente met 'Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie 2023 - 2026'. Hierin wordt onder meer gesproken over het feit dat tijdens een hittegolf relatief veel hittestress in bepaalde gebieden wordt ervaren, zoals in het stadscentrum. Daarom is het terugdringen van hittestress bij de ontwikkeling van City Nieuwegein een van de leidende duurzaamheidsthema's. Onder punt 4.2 wordt gemeld dat de gemeente gedurende de looptijd van het omgevingsprogramma elk jaar tenminste 2.000 m2 verharde ruimte gaat vergroenen in de openbare ruimte. Nieuwegein is van mening dat de verharding die overbodig is, door de gemeente omgezet moet worden in gras, beplanting en / of bomen.