UTRECHT - Op donderdag 7 maart stond men bij de provincie Utrecht even stil op een feestelijke manier bij het afronden van het provinciale Bomen Actieplan. Dit gebeurde met het uitdelen en planten van de 600.000e boom. Dit heeft men voor elkaar gekregen via de succesvolle Bomenuitdeeldagen. Tijdens deze dagen hebben talloze inwoners in de afgelopen jaren gratis bomen opgehaald en geplant. Mede hierdoor heeft de provincie dit resultaat kunnen bereiken.

Motie van de Staten
Eind 2019 hebben de Provinciale Staten van de provincie Utrecht een motie aangenomen, waarmee men opriep tot het planten van 600.000 bomen in 4 jaar tijd. De organisaties Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en Natuur en Milieufederatie (NMU) hebben sinds dat moment veel energie gestoken in het Bomen Actieplan. De drijvende kracht achter het behalen van het resultaat van 600.000 bomen zijn de Bomenuitdeeldagen. Tijdens deze dagen zijn in totaal 326.000 bomen uitgedeeld samen met partijen als Meer Bomen NU, Plan Boom, Stukje Natuur, Bosgroepen en UPG. Tevens is er bos gerealiseerd door projecten van de provincie en door partijen als Staatsbosbeheer en (particuliere) partijen, zoals landgoederen.

Nieuwe ambitie
Volgens Gedeputeerde Mirjam Sterk gaat de provincie graag verder met het grootschalig aanplanten van bomen en daarom start Utrecht met de nieuwe ambitie. De provincie zal vanaf 2024 starten met het volgende project en dat is de aanplant van nog eens 700.000 nieuwe bomen. Aangegeven werd dat deze ambitie is verwerkt in het coalitieakkoord en dat de provincie dit uiteindelijk wil halen in 2027.

De provincie Utrecht wil de aanplant van 700.000 nieuwe bomen bereiken via de zeer succesvolle uitdeeldagen van bomen, samen met de partijen als LEU en NMU. Gedeputeerde Sterk heeft gemeld dat meer bomen belangrijk zijn voor het tegengaan van de stijging van de temperatuur én het welzijn van mensen. Hierbij telt elke boom.

Provinciale Bossenstrategie
In Woerden is deze week de 600.000e boom aangeplant op het erf van Thara van Winden. Mevrouw van Winden is boerin, maakt en verkoopt ijs en is ook kindercoach. Ook zij heeft gebruikgemaakt van de uitdeelactie van bomen en heeft met de boompjes een houtsingel aangelegd. Deze komt te liggen rondom de paardenpaddock, om zo te zorgen voor schaduw en beschutting tegen de wind. Daarnaast kunnen de paarden er van eten. Tenslotte wordt door de houtsingel het landschap mooier gemaakt.

Het Rijk had de provincies de opdracht gegeven om in 2030 zo'n 10 procent meer bomen in Nederland te realiseren. Dit zal een totale oppervlakte van 37.400 hectare opleveren. Voor de provincie Utrecht komt dat neer op 1.500 hectare extra bos.

Utrecht heeft in de provinciale Bossenstrategie aangegeven dit te kunnen realiseren door onder meer de Bomenuitdeeldagen. Hierbij zal de provincie samenwerken met verschillende partijen zoals NMU en LEU. Tevens is de realisatie van meer bos ook opgenomen in het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG).

Het Strategisch Bosbeleid van de provincie Utrecht richt zich met name op meer, vitaal, toekomstbestendig, beschermd en maatschappelijk gewaardeerd bos in 2040. In de beschrijving over het onderwerp geeft Utrecht aan dat de huidige omvang en kwaliteit van bossen onder druk staan. Dit komt doordat de bossen last hebben van stikstofdepositie, verzuring, verdroging en verlies van voedingsstoffen. Hierdoor ontstaan grote gevolgen voor de veerkracht en kwaliteit van bossen, waaronder de biodiversiteit te lijden heeft en de ecosystemen onder druk worden gezet.