UTRECHT - Komende maand augustus viert de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, in de wandelgangen Fraters van Utrecht genoemd, het feit dat 150 jaar geleden de Congregatie door Mgr. A.I. Schaepman is gesticht. Een heuglijk feit dat aandacht verdient.

Die aandacht komt er onder andere tijdens een besloten herdenkingsplechtigheid op de officiële stichtingsdag: zondag 13 augustus. Op die dag wordt er ook een kunstwerk onthuld dat een blijvende herinnering zal zijn aan de Fraters van Utrecht in Nederland. Voor deze speciale gelegenheid is er een audiovisuele presentatie gemaakt en zal er een fototentoonstelling te zien zijn.

Er komen diverse ontmoetingen in De Bilt in de twee weken na 13 augustus, zoals met andere religieuzen en hun organisaties, met familieleden van de nog negen Nederlandse fraters en een middag met meer zakelijke relaties.

De fraters denken ook aan andere groepen, waarvan lang niet alle namen en adressen bij hen bekend zijn. Het gaat dan om oud-fraters, om familie van de al wat langer geleden overleden fraters en om medewerk(st)ers in welke hoedanigheid en uit welke periode dan ook.

Frater Leo Ruitenberg, een van de organisatoren van de jubileumactiviteiten: “Wij hopen vele oud-bekenden te mogen begroeten op een van de middagbijeenkomsten. Als je erbij wilt zijn, laat dan je gegevens achter op www.fratersvanutrecht.nl, zodat wij je begin juli een uitnodiging kunnen sturen. Mocht je contacten hebben met collega’s die wij niet in beeld hebben, attendeer hen dan op deze mogelijkheid tot ontmoeten. Graag tot ziens in De Bilt!”