UTRECHT - Tijdens een gezamenlijk werkbezoek van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en een delegatie burgemeesters in de Utrechtse wijk Overvecht is gesproken over plannen voor 16 kwetsbare gebieden in 15 steden met in totaal ruim 1 miljoen bewoners. Het kabinet en de gemeenten gaan samen verder aan de slag met het bieden van perspectief voor deze groep mensen, die steeds verder achterop dreigt te raken.

In het voorjaar van 2021 deden de burgemeesters van deze 15 steden een oproep aan de Tweede Kamer om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid op te richten, langjarige extra investeringen te doen en meer uitzonderingen in wetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken. Het lukt veel bewoners in deze 16 kwetsbare gebieden in ons land niet om hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin te verzilveren. Door een stapeling van problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop hebben de coronacrisis en de huidige stijgende gasprijzen hen extra hard geraakt. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk.

De burgemeesters zijn dan ook blij dat het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid een plek heeft gekregen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte IV. Minister De Jonge is de coördinerend bewindspersoon van dit programma.

Gemeenten gaan samen met maatschappelijke partners aan de slag gaan met projecten op het gebied van onderwijs en opvoeding, werk en inkomen, veiligheid en ondermijning, wonen en leefbaarheid en gezondheid. Zo wordt in het kader van de Regio Deal ZaanIJ met Rijk en provincie geïnvesteerd in de verlengde schooldag, het Huis van de Wijk, groen in de wijken en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. En starten we met extra middelen van BZK nu in Zaandam Oost met het project Moeders van Zaandam. Burgemeester Jan Hamming laat weten: "het werken aan kansengelijkheid voor onze kinderen en jongeren is dé opgave voor de komende bestuursperiode. Wij doen dat met onze partners in de stad en het Rijk al in Poelenburg en Peldersveld en willen dat nu verbreden naar heel Zaandam Oost."

Het werkbezoek in Utrecht Overvecht markeerde de start van de samenwerking in deze nieuwe regeerperiode en vond plaats bij Ontwikkel-werkplaats 03Office, een plek die symbool staat voor het perspectief dat de partijen samen willen creëren voor bewoners van de kwetsbare gebieden. Burgemeester Sharon Dijksma (Utrecht): 'Bij 030ffice kunnen jongeren uit Overvecht samen werken aan hun toekomst en hun talenten uitoefenen. Ook worden ze hier geholpen met het opbouwen van een netwerk en contacten. Het zijn dit soort plekken die een cruciale rol spelen in de levens van onze jongeren. Samen met het kabinet willen we met een langjarig programma voor veel meer bewoners zo'n perspectief creëren in onze gemeenten.'

Bij het werkbezoek waren aanwezig: Minister De Jonge, Burgemeester Backhuijs (Nieuwegein), Burgemeester Baltus (Lelystad), Burgemeester Buma (Leeuwarden), Burgemeester Depla (Breda), Burgemeester Dijksma (Utrecht), Burgemeester Hamming (Zaanstad), Burgemeester Lamers (Schiedam), Burgemeester Marcouch (Arnhem), Burgemeester Wever (Heerlen), Burgemeester Van Zanen (Den Haag)

Kabinet en gemeenten samen aan de slag voor 16 kwetsbare gebieden | Gemeente Utrecht