UTRECHT - Over dertig jaar wonen er ongeveer een kwart meer mensen in de provincie Utrecht dan nu. En tot 2040 zijn er meer dan honderdduizend nieuwe woningen nodig om die groei van de regio Utrecht op te vangen. Het openbaar vervoer (OV) hebben we hard nodig om onze dorpen en steden gezond, bereikbaar en veilig te houden. Voor de tram is daarin een grote rol weggelegd.


De tramorganisatie is tot nu toe een verzameling van teams en delen daarvan binnen de provincie Utrecht. Met het oog op de toekomst, waarin we fors groeien in OV en met mogelijk nieuwe tramlijnen, wil de provincie dit anders organiseren. Gedeputeerde Staten stellen daarom voor om het beheer en onderhoud van de trams en de infrastructuur te beleggen bij een publieke onderneming. Hiervoor richt de provincie een besloten vennootschap op met de provincie als 100 procent aandeelhouder.

Het gekozen moment om een dergelijke provinciale beheerorganisatie op te richten heeft te maken meteen aantal grote projecten dat bijna klaar is, waaronder de Uithoflijn en de Vernieuwde Regionale Tramlijn, en met de aanbesteding van de nieuwe OV-concessies. Ook hebben Provinciale Staten in een motie opgeroepen om na te denken over de toekomst van de tramorganisatie.

Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie Utrecht: “Met deze nieuwe provinciale organisatie kunnen we de tramreizigers zo goed mogelijk bedienen. Door het materieel- en infrastructuurbeheer in één hand te houden en door de focus op operationele taken, krijgen we een robuust tramsysteem met minder kans op grote storingen. Het gaat hier vooralsnog om een principebesluit, de details worden nog verder uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de reiziger het meeste baat heeft bij deze voorgestelde inrichting.”

Het voorstel volgt op een periode van onderzoeken. Er is onder andere gekeken naar voorbeelden van OV-organisaties uit binnen- en buitenland. Daaruit zijn diverse lessen getrokken. Onder meer dat er veel organisatievormen mogelijk zijn, maar dat het ideale model niet bestaat. Concessieverlening en -ontwikkeling van het OV-netwerk zijn in ieder geval altijd belegd bij een publieke organisatie en niet bij de markt. Vervoer is belegd bij een aparte vervoerder, en dit kan zowel een publieke als private onderneming zijn. Vervoerders voeren soms zelf het onderhoud uit aan materieel, mits het netwerk niet te klein is.

Het beheer en onderhoud van de infrastructuur kan zowel bij de vervoerder als bij een aparte beheerorganisatie zijn belegd.

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd hierin een besluit te nemen. Dit staat op de agenda van september. Hierna volgt uitwerking in een ‘implementatieplan’.