UTRECHT - De provincie Utrecht en 26 Utrechtse gemeenten hernieuwen per 1 januari 2023 de samenwerking in het Routebureau Utrecht voor het beheer en onderhoud, de ontwikkeling en de informatievoorziening en marketing voor recreatieve fiets-, wandel- en vaarroutes in de provincie Utrecht. Het Routebureau Utrecht wordt in de huidige vorm per 2023 ondergebracht bij de provincie Utrecht.


Het Routebureau Utrecht is sinds 2018 het centrale aanspreekpunt voor 'routegebonden recreatie' in de provincie. Het Routebureau beheert bewegwijzerde recreatieve routenetwerken, zoals het fietsroutenetwerk met fietsknooppunten en de bewegwijzerde wandelroutenetwerken. Het Routebureau Utrecht verbindt de provincie, gemeenten, routeontwikkelaars, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, marketingorganisaties en andere partijen die zich bezighouden met recreatieve routes.

Nieuwe organisatie

Afgelopen jaren was het Routebureau Utrecht onderdeel van Recreatie Midden-Nederland (RMN). Omdat RMN binnenkort ophoudt te bestaan is gezocht naar een nieuwe organisatievorm, waarbij de samenwerking tussen provincie en gemeenten gelijkwaardig blijft en het Routebureau vanuit dezelfde identiteit blijft functioneren. Het Routebureau Utrecht, zal per 1 januari 2023, in de huidige vorm, worden ondergebracht bij de provincie Utrecht.

Herbevestiging samenwerking

Tijdens het bestuurlijk overleg op 25 november 2022 is het hernieuwde convenant ondertekend door de portefeuillehouders recreatie van alle gemeenten en door gedeputeerde Rob van Muilekom. Hiermee herbevestigen zij de samenwerking in recreatieve routes en zijn de routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen in de provincie Utrecht ook de komende jaren gewaarborgd.