UTRECHT - Maandag 4 september is in het Krachtstation in Utrecht Kanaleneiland het project “Gezonde gezinnen – een Gezondere wijk” gestart in aanwezigheid van wethouder Dennis de Vries. Een project waarin moeders en vaders worden getraind om als ‘Leefstijlmaatje’ aan het werk te gaan in hun wijk. Moeders, vaders, oma’s en opa’s, buren en vrienden leren zélf stapje voor stapje gezondere keuzes te maken, om daarmee structureel gezondheidsverschillen te verkleinen voor deze en volgende generaties.

Leefstijlmaatje voor de wijk

Gediplomeerde leefstijlcoaches leren mensen uit de wijk eerst zélf andere keuzes te maken op het gebied van leefstijl. Daarna geven de Leefstijlmaatjes het geleerde door aan mensen uit hun eigen gemeenschap. Ieder op een eigen manier. Amina Berkane Abakhou, initiatiefnemer van het project: “Het helpt als een vertrouwd gezicht uit de buurt vertelt wat gezonder eten en leven hem of haar brengt in plaats van een professional van buitenaf.” Natuurlijk staan de Leefstijlmaatjes er niet alleen voor. De leefstijlcoach blijft de steunpilaar en het eerste aanspreekpunt voor vragen van de Leefstijlmaatjes. Daarnaast zorgt de leefstijlcoach ervoor dat mensen bij de juiste professional terechtkomen als dat nodig is.

Aanpak van binnenuit

De gezondheidsverschillen in Nederland worden alleen maar groter. Zo leven mensen met een laag inkomen en een praktische opleiding gemiddeld 5 jaar korter en 15 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een theoretische opleiding en een hoog inkomen. Juist de groep mensen die qua gezondheid en leefstijl het meest te winnen heeft is het moeilijkst te bereiken. Daarnaast kunnen zij hulp van een leefstijlcoach of diëtist meestal niet zelf betalen en sluiten bestaande interventieprogramma’s vaak niet aan, vanwege een taalbarrière of culturele verschillen.

Dankzij subsidie van de gemeente Utrecht en Samen Kansrijk en Gezond, een programma van FNO, is er geld om in één jaar tijd twee groepen als Leefstijlmaatjes op te leiden en te begeleiden bij hun werk in de wijk Kanaleneiland. Samen Kansrijk en Gezond vindt het belangrijk dat de gezinnen om wie het gaat intensief betrokken zijn bij de projecten die het programma ondersteunt. Want meer ervaren gezondheid begint bij het luisteren naar gezinnen, hen meer stem geven en aansluiten bij wat zij zelf nodig hebben.

Met deze aanpak van binnenuit hopen de initiatiefnemers dat een doelgroep, die de weg naar hulp niet goed weet te vinden, wordt aangesproken en gestimuleerd om gezonder te gaan leven. Zodat ze zich fitter en weerbaarder voelen en daardoor beter in staat zijn om deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving. Het doel is om bij succes dit project uit te breiden naar andere wijken.

Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Basmah Academy in samenwerking met Leefstijlmakelaar.PRO. Meer weten? Neem contact op met Arnold van der Kaaij via info@leefstijlmakelaar.pro