UTRECHT - De provincie Utrecht heeft de doelstelling om, naast eventuele compensatie opgaves, 600.000 extra bomen te planten. Deze doelstelling is verder uitgewerkt in het ‘Bomen Actieplan’. Een van de projecten waarmee de provincie dit doel wil bereiken is een erfbeplantingsproject. Dit project gaat dit najaar van start onder de naam ‘Groene erven in Utrecht!’.

Het project
Binnen het project ‘Groene erven in Utrecht!’ kunnen deelnemers gesubsidieerd hun erf aanplanten. Denk hierbij onder meer aan hagen, houtsingels, elzensingels, bosjes en laan- en fruitbomen.

Geïnteresseerden in het project worden bezocht en voor hen wordt kosteloos een beplantingsplan gemaakt. Bij akkoord van dit plan ontvangt de erfeigenaar ook de beplanting kosteloos. Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een planten beheerinstructie beschikbaar gesteld.

Voorwaarden voor deelname aan het project zijn dat er op het erf ruimte moet zijn om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten en er geldt de verplichting om de gesubsidieerde beplanting in stand te houden. Erven met inpassingsverplichtingen zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemen?
Woont u in de provincie Utrecht en heeft u een erf in het buitengebied waarop u beplanting wilt aanleggen? Meld u zich dan snel aan! Aanmelden kan bij Sjoerd Emmen van Orbis via het mailadres groene.erven.in.utrecht@orbis.nl. Ook eventuele vragen kunt u stellen aan Sjoerd via het hiervoor genoemde mailadres.

Provincie Utrecht en Trees for All
‘Groene erven in Utrecht!’ is een project van de provincie Utrecht, en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en Trees for All.