UTRECHT - Het Rijk en de Metropoolregio Utrecht investeren samen ruim 1,4 miljard euro in de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden. De rijksbijdrage is circa 930 miljoen euro, die van de regio circa 475 miljoen. De investering gaat naar de aanleg van een deels ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein, de Merwedelijn, en naar de ontsluiting van de spoorzone en A1-zone in Amersfoort. Ook stelt het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregelen op de Utrechtse snelwegen en voor het versnellen van bestaande woningbouwplannen in de hele provincie. Deze investeringen zijn een belangrijke voorwaarde voor de bouw van 54.000 woningen tot en met 2030 en 50.000 na 2030.

Huizen in aanbouw, Amersfoort Vathorst

Gedeputeerde Huib van Essen: "Als college zijn wij heel blij dat de provincie Utrecht en de gemeentes bijna 1 miljard euro van het Rijk hebben gekregen voor mobiliteitsmaatregelen. Daardoor kunnen we flink investeren in een veel sterker openbaar vervoer, in het fietsnetwerk en bijvoorbeeld ook in een verbreding van de Rijnbrug, tussen de provincies Utrecht en Gelderland. Dat is goed nieuws voor onze inwoners en ook voor iedereen die een woning zoekt, want deze investeringen zijn bedoeld om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. We zijn er nog niet, maar zien uit naar verdere samenwerking met het Rijk om de provincie Utrecht gezond en groen te laten groeien."

Woningnood aanpakken in snelgroeiende regio

Om voor iedere inwoner van de provincie Utrecht passende en betaalbare woonruimte te creëren, is de bouw van 54.000 nieuwe woningen tot en met 2030 van het grootste belang. Daarom is met het Rijk afgesproken om in Groot Merwede (in Utrecht en Nieuwegein) 25.500 woningen te bouwen en in Amersfoort 8.500. De overige woningen worden verspreid over de provincie gebouwd.

Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht en voorzitter Utrechttafel): "Met de investeringen van het Rijk en de Metropoolregio Utrecht zetten we een bepalende eerste stap in het verbeteren van het OV-systeem in onze regio. Verbeteringen die hard nodig zijn om als regio op een verantwoorde manier te kunnen groeien én waar op termijn tienduizenden woningzoekenden en reizigers van zullen profiteren. Het is goed nieuws dat het Rijk de noodzaak hiervan onderkent en daar een substantiële bijdrage aan levert."

Grote stap voorwaarts voor Utrechts OV en bereikbaarheid Amersfoort

Voor Amersfoort reserveert het Rijk ruim 95 miljoen euro en de regio 67 miljoen euro. Het merendeel gaat naar verbeteringen voor voetgangers, fietsers, gedeelde vervoermiddelen en het openbaar vervoer. Deze maken het mogelijk om tot en met 2030 8.500 woningen te realiseren in de Spoorzone en de A1-zone. Om deze wijken leefbaar en bereikbaar te houden, komen er bijvoorbeeld duizenden extra fietsparkeerplaatsen bij OV-knooppunten Amersfoort Centraal en Amersfoort Schothorst en een ontsluitingsweg voor Vathorst-Bovenduist.

Vervolgstappen

Het komende jaar wordt de realisatie van de bereikbaarheidsmaatregelen verder voorbereid. Er komt ook onderzoek naar de gebiedsontwikkeling van de A12-zone en Rijnenburg, de sportbereikbaarheid van Amersfoort en de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Het Rijk en de Metropoolregio Utrecht gaan ook in gesprek over andere randvoorwaarden zoals groenvoorzieningen, de reductie van stikstof en de uitbreiding van het energienetwerk.