UTRECHT - Tientallen hobbytuinders hoeven hun volkstuin aan de Rijndijk in Utrecht niet te ontruimen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. De (nieuwe) eigenaren van het perceel willen dat de 35 tuinders – de meesten huren al meer dan 20 jaar een stukje grond – hun moestuin ontruimen omdat zij het gebied willen herontwikkelen. Maar deze eigenaren hebben onvoldoende zwaarwegende redenen om de huur op te zeggen.


Briefje op prikbord

De voormalige eigenaar van het perceel is ruim 40 jaar geleden begonnen met de verhuur van volkstuinen. De huurcontracten zijn allemaal mondeling afgesproken en voor onbepaalde tijd. In 2018 is de eigendom overgegaan naar de huidige eigenaren. Eén van hen woont naast het perceel. Drie jaar later, in 2021, is op het prikbord van het volkstuincomplex de mededeling opgehangen dat de nieuwe eigenaren met de gemeente gaan kijken naar een andere inrichting van het perceel. Twee maanden later hebben de huidige eigenaren de huur met de tuinders opgezegd. Omdat de tuinders weigeren hun volkstuin te ontruimen zijn de eigenaren van het perceel naar de rechter gestapt. Zij eisen ontruiming met als prikkel een dwangsom van duizend euro per dag.

Zwaarwegende grond

Opzegging van het huurcontract heeft grote gevolgen voor de tuinders. Zo kunnen zij in de toekomst niet meer tuinieren omdat volkstuinen zeer gewild en schaars zijn. Het is niet te verwachten dat zij binnen enkele jaren op een andere plek een volkstuin kunnen huren. De nieuwe eigenaren willen in de nieuwe situatie ook ruimte voor volkstuinen, maar daarmee is niet gezegd dat de huidige huurders weer een stukje grond kunnen huren. Er moet dus een zwaarwegende grond zijn om de huur op te zeggen. En de kantonrechter heeft beslist dat de aangevoerde gronden minder zwaar wegen dan de belangen van de huurders. De eigenaren laten de bestemming van het perceel namelijk intact. Daar komt bij dat de huidige huurders geen bezwaar hebben tegen herontwikkeling en bereid zijn om meer huur te betalen. Wanneer de huidige eigenaren de tuinders een redelijk aanbod hadden gedaan om na voltooiing van de herontwikkeling opnieuw een stuk grond te huren dan was de belangenafweging mogelijk anders uitgevallen. De tuinders kunnen dan immers blijven tuinieren. Maar dat aanbod ligt er niet. Daarom weegt het belang van de tuinders zwaarder dan het belang van de eigenaren van het perceel.