UTRECHT - In het weekend van 19 en 20 juni is er flink gefietst langs de forten van de Hollandse Waterlinies, in het kader van Ode aan de Hollandse Waterlinies. Zaterdag 19 juni beet gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht het spits af.


Samen met wethouders, ondernemers en vertegenwoordigers uit de Utrechtse recreatiesector beklom hij de pedalen en ging in gesprek over de impact van corona en de mogelijkheden voor snel en duurzaam herstel na de afgelopen anderhalf jaar.

De fietstour ging na de start in Lunettenpark naar Fort de Batterijen in Nieuwegein, via het pontje naar Vijfheerenlanden voor een bezoek aan Fort Everdingen, vervolgens via Fort Honswijk en Fort Vechten terug naar Lunettenpark. Gedeputeerde Schaddelee wilde weten wat er leeft bij de recreatieondernemers, wat er nodig is en wat de provincie kan bijdragen.

Provinciale Staten besloot op 2 juni om de recreatiesector een extra impuls te geven van € 575.000 zodat ze sterker uit de coronacrisis komen.

Arne Schaddelee: “Vandaag heb ik ontzettend veel prachtige plekken gezien van de Hollandse waterlinie, beheerd door creatieve ondernemers die staan te trappelen om weer meer mensen te ontvangen. Iedereen is blij met de coronaversoepelingen na een moeilijke tijd. Toch hebben de ondernemers de afgelopen 1,5 jaar niet stilgezeten en maakten ze van de nood een deugd. Forten die voorheen als zakelijke congreslocatie dienst deden, openden bijvoorbeeld een camping en richtten zich succesvol op de buitensport en passerende dagjesmensen. Maar laat onverlet dat alle recreatieondernemers door corona een flinke klap hebben gekregen. We hopen dat de mensen uit de regio hen weer weten te vinden.”


Verbinding gebied
Het belang en de kracht van infrastructuur in het gebied vormde een van de onderwerpen in de gesprekken tussen de gedeputeerde, wethouders en ondernemers. Hoe kom je als fietser de Lek over bijvoorbeeld? Een mogelijkheid is via veerpontjes die ook kunnen dienen als toeristische trekpleister, maar deze varen niet het hele jaar. Ook ging het over het aanbod van voorzieningen en horeca in de wijk of straat om fietsen en wandelen aantrekkelijk te maken. Schaddelee: “De Lek bijvoorbeeld is prachtig, water is een kwaliteit en een verbinder. Belangrijk dat we elkaar als bestuurders goed weten te vinden zodat we het makkelijker kunnen maken om van A naar B te gaan en samen deze regio nog beter op de kaart kunnen zetten. Uiteindelijk heeft iedereen daar baat bij. We helpen mensen hun eigen regio te ontdekken en kunnen hiermee bezoekers meer over onze recreatiegebieden spreiden.”

De fietstour is onderdeel van het themajaar Ode aan de Hollandse Waterlinies. Tijdens dit jaar vinden heel veel activiteiten plaats om inwoners kennis te laten maken met de geheimen, verhalen en bijzondere objecten van dit militaire erfgoed.


Nieuwe bestemming
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland en diende om Nederland te verdedigen tegen de vijand. Het is een prachtig gebied om te fietsen of wandelen door natuur, akkers, bijzondere flora en fauna en historische verdedigingswerken. Nu hebben de forten vrijwel allemaal een nieuwe bestemming. Denk aan parels als Fort Everdingen waar nu fortbiertjes worden geschonken en Fort de Batterijen dat dienstdoet als evenementenlocatie.

De vele waterlinie wandel- en fietsroutes slaan een brug tussen stad en ommeland en waterlinie-activiteiten als fiets- en wandelroutes, rondleidingen, fortensafari’s en exposities verbinden inwoners en bezoekers met het linielandschap en zorgen voor inkomsten van fort-ondernemers. De forten, sluisjes en het karakteristieke groene open landschap geeft onze regio identiteit en verbindt zo inwoners aan de regio. Tenslotte zorgt het verbinden van erfgoed aan opgaven als klimaatadaptatie, natuur, recreatie en mobiliteit voor versterking van het linielandschap.