AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort is in bezit van zo'n 85.000 prachtige bomen. Deze bomen moeten gezond blijven en in goede conditie. Elk jaar worden weer nieuwe bomen geplant, verspreid over de gehele stad. Gemeentelijke bomen worden in ieder geval eens in de drie jaar gecontroleerd.

Controle van gemeentelijke bomen


Alle bomen die van de gemeente zijn, worden gecontroleerd door speciaal opgeleide boomdeskundigen. Naar aanleiding van de controle wordt per boom een snoeiadvies gegeven. De aannemers die het dagelijks onderhoud doen in de wijk, doen ook de snoeiwerkzaamheden.

Uit de laatste controle is gebleken dat in de komende tijd zo'n bijna 80 bomen moeten worden omgezaagd, omdat ze zorgen voor onveilige situaties. Deze controle was de 3e inspectie van bomen dit jaar. Bij de controle zijn 8.000 bekeken / gecontroleerd.

Het blijkt soms bij een controle dat een boom niet meer veilig is, waarbij snoeien alleen niet genoeg is. Dan gaat de gemeente het voorstel doen óf zeer sterk snoeien óf de boom kappen.

Ook bij het kappen moet de gemeente Amersfoort een kapvergunning aanvragen. De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk dat zieke of instabiele bomen niet kunnen zorgen voor onveilige situaties. Aangezien de gemeente niet zomaar bomen wil kappen, omdat ze van groot belang zijn voor de natuur, gebruikt Amersfoort het systeem van een second opinion voordat de bomen gekapt gaan worden.

De bomen die nu bekend staan als 'potentieel te kappen', zijn inderdaad voor een tweede keer gecontroleerd. Daarom zal de gemeente Amersfoort een kapvergunning aanvragen.

Nieuwe bomen en herplant

Het gemeentebestuur Amersfoort heeft voor de periode 2023 -2026 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor meer groen en nieuwe aanplant van bomen. Amersfoort vervangt gekapte en dode bomen en plant nieuwe bomen.

Voor het plantseizoen najaar 2023 / voorjaar 2024 wordt gekeken of op de plekken waar bomen zijn gekapt, een nieuwe boom geplant kan worden. Op het moment dat er een boom geplant gaat worden, wordt een bordje geplaatst.

Voor de werkzaamheden is een bomenkaart na te zien (de site is langzaam met laden). Op de kaart is in kleuren aangegeven wat de werkzaamheden zijn. Tevens wordt in het informatieveld op de kaart aangegeven welke boomsoort geplant gaat worden.

Amersfoort probeert zoveel mogelijk bomen terug te planten op plaatsen waar ze eerst stonden. Soms is het echter beter dat een (nieuwe) boom op een andere plaats komt te staan. In die gevallen kan er geen boom (meer) terugkomen.

Dit kan door verschillende redenen, zowel boven de grond als onder de grond. Redenen boven de grond kunnen samenhangen met onder meer te weinig ruimte voor de kroon om goed uit te groeien, takken die afbreken door val- en rukwinden bij hoge gebouwen, de te kleine afstand tot de weg of het fietspad, in de toekomst kunnen parkeerplaatsen of uitritten in de omgeving komen, er worden geen bomen in de directe omgeving van lantaarnpalen geplaatst.