UTRECHT - Zwangeren die nog niet goed Nederlands spreken maar wel Arabisch konden bij Verloskundigenpraktijk Doula meedoen aan prenatale groepszorg, genaamd CenteringZwangerschap. Dinsdag 21 mei vond in stadsboerderij Gagelsteede in de wijk Overvecht de feestelijke afsluiting plaats.

“Ik was alleen in Nederland, zwanger en zo bang. Ik wist niet hoe het hier werkte en had zoveel vragen... Dankzij deze groep was ik niet meer alleen. En ik kreeg de aandacht en informatie die ik nodig had. Dit zou er voor iedereen moeten zijn.” Een van de moeders vertelt, in het Engels, waarom zij zo blij is te hebben meegedaan. Ze grijpt meteen de kans om de begeleiders te bedanken. De andere moeders en twee vaders vallen haar bij met applaus. Hun jonge kinderen scharrelen vrolijk spelend rond, zitten op schoot of slapen in de wandelwagen. De groepen werden begeleid door verloskundigen Merel Hopman en Carlaine Lenders van Doula. Zij werden ondersteund door co-begeleider Nour Alayen Yousef die als gastvrouw, cultuur-mediatoir en tolk een belangrijke spil was. Yousef komt uit Syrië waar zij is opgeleid en werkte als verloskundige.

Samen weet je meer

Bij CenteringZwangerschap gaan vrouwen niet alleen naar de verloskundige voor de medische controles en het consult, maar met een groep zwangeren die rond dezelfde datum zijn uitgerekend. Binnen tien bijeenkomsten van twee uur vinden eerst de gebruikelijke medische controles plaats. Die gebeuren individueel. Ondertussen kunnen de andere deelnemers vast wat met elkaar kletsen. Vervolgens is er nog ruim anderhalf uur om alle vragen die deelnemers hebben uitgebreid met elkaar te bespreken. Als een zwangere alleen naar de verloskundige gaat, heeft die laatste veel minder tijd om over relevante thema’s informatie te geven. Bovendien is het lastig om elkaar te begrijpen als je elkaars taal niet spreekt. Hopman en Lenders: “Als verloskundigen kun je dankzij deze opzet veel meer met de zwangeren bespreken. En omdat alles steeds vertaald wordt naar het Arabisch en weer terug naar het Nederland, steek je zoveel meer op. En deze groepsbijeenkomsten zijn ook nog eens heel gezellig. De deelnemers hebben ook veelvuldig contact met elkaar in een app-groep. Ze helpen elkaar vooruit.”

“Ik durfde dankzij de informatie die ik hier kreeg thuis te bevallen”, vertelt een andere moeder. “Bij de bevalling wist ik wat er kon gebeuren en wat ik moest doen. En het ging heel goed! Mijn vriendin was tegelijk met mij zwanger, maar deed niet mee aan deze groep. Bij haar ging het andersom. Zij wist niet wat er in het ziekenhuis allemaal gebeurde en haar bevalling ging slecht. Dank jullie, nogmaals, voor de informatie, ook in het Arabisch.”

Het project maakt onderdeel uit van Kansrijke Start: een programma dat (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie extra ondersteuning biedt, zodat hun kinderen een goede start kunnen maken. In de eerste 1.000 (levens)dagen van een kind wordt de basis gelegd voor gelukkig, gezond en veilig opgroeien.

Bekijk de publicatie van Verwey Jonker en Pharos over dit project.