EEMNES - Ook dit jaar staat een mooie Volkskerstzang op stapel. Het thema van dit jaar is: “In vertrouwen verder”:

De wereld staat compleet op zijn kop. Overal vindt men oorlog, onderdrukking en onvrede, honger en dorst. Wij wensen dat eenieder de hoop op een betere toekomst niet zal verliezen en dat er een tijd komt, waarin de wereldbevolking vrede zal ervaren.

Voor de 42ste keer vindt de Volkskerstzang plaats. De werkgroep heeft zich dit jaar verzekerd van de medewerking van Gospelkoor Edoza uit Hilversum. Edoza zingt o.l.v. dirigent David Niemeijer en wordt begeleid door pianist Louis van Oosterom. Van de Gooische Muziekschool zal gitarist/zanger Robin Bourguignon uit Eemnes zijn medewerking verlenen. Burgemeester, R. van Benthem, Mw. T. van ’t Pad-Bosch, ds. Gert Landman en iemand van de Evangelische Gemeente zullen deze avond de lezingen en gebed verzorgen.

Samen met het muziekkorps van het Leger des Heils uit Hilversum, zal deze samenstelling, met het aanwezige publiek zorgen voor veel zang en muziek.

Als Werkgroep hopen we op een volle kerk, waar we met elkaar heerlijk kunnen zingen,

Datum: dinsdag 19 december 2023
Aanvang: 19:30 tot ca. 20:30 uur
Plaats: H. Nicolaaskerk aan de Wakkerendijk 58, Eemnes