DEN HAAG - Burgemeesters en gemeenten in heel Nederland willen dat er de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod gaat gelden. Donderdagavond heeft het desbetreffende Veiligheidsberaad daarover een brief verzonden naar demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitite en Veiligheid.


De burgemeesters pleiten daarin voor zowel een verbod op de verkoop alsmede van het afsteken van vuurwerk. Verleden jaar bestond er ook al een dergelijk landelijk verbod in verband met de coronacrisis. Ook nu willen de gemeenten voorkomen dat er extra druk op de zorg komt te staan, naast de hoge druk die er al is vanwege de pandemie. Donderdag liet het kabinet nog weten om er naar te neigen dit jaar geen landelijk verbod af te kondigen.

Verder pleiten de burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ervoor om het aantal contacten tussen mensen beperkt te houden en de jaarwisseling in klein gezelschap te vieren.

Naast burgemeesters en gemeenten heeft ook de Nederlandse vereniging voor Traumachirurgie gepleit voor een algeheel verbod. De artsen laten weten dat "iedere overheidsmaatregel die een acute zorgvraag kan voorkomen" welkom is in deze drukke tijd.